Inqubomgomo yobumfihlo

Le Nqubomgomo Yobumfihlo isebenza kubo bonke abasebenzisi Bewebhusayithi yethu, amasayithi eselula ahlobene nezinhlelo zokusebenza zesofthiwe, ngokuhlangene ezibizwa ngokuthi “Izinkundla zethu”, ezisetshenziselwa ukufinyelela nokuthenga imikhiqizo namasevisi ethu.

Injongo yale Nqubomgomo Yobumfihlo ukubeka ukuthi, kungani futhi nini i-Meridian Retail and Technical Company (Pty) Ltd t/a Pearlarosette.co.za (“Pearla Rosette”) isebenzisa Ulwazi Lwakho Lomuntu Siqu ukuze ihambisane Nokuvikelwa Ulwazi Lomuntu Siqu uMthetho wesi-4 wezi-2013 (“POPIA”).

Kubalulekile ukuthi ufunde le Nqubomgomo Yobumfihlo kanye neminye imigomo nemibandela yethu, izaziso zobumfihlo noma izinqubomgomo esingase sizinikeze ngezikhathi ezithile lapho siqoqa noma sisebenzisa Ulwazi Lwakho Siqu. Ngaphezu kwalokho, sicela unake kakhulu izigaba kule Nqubomgomo Yobumfihlo ezivela ngombhalo ogqamile noma omalukeke, okuthi:

 • Ingakhawulela ubungozi noma isikweletu sika-Pearla Rosette noma umuntu wesithathu;
 • Ingase idale ubungozi noma icala lomsebenzisi;
 • Ingase iphoqe umsebenzisi ukuthi abuyisele u-Pearla Rosette noma omunye umuntu; kanye/noma
 • Isebenza njengokuvuma, ngumsebenzisi, iqiniso.

Siyabuhlonipha ubumfihlo bakho futhi sibheka ukuvikelwa kolwazi lomuntu siqu njengento ebaluleke kakhulu. Silwela ukuletha isevisi enhle kakhulu nokwaneliseka njalo uma uthenga nathi, futhi ukuze senze lokhu, sidinga ukusebenzisa olunye Ulwazi Lwakho Lomuntu Siqu. Le Nqubomgomo Yobumfihlo ichaza indlela esiphatha ngayo Ulwazi Lomuntu Siqu esiluqoqayo ngawe kanye/noma esiluthola kuwe. Ngokusebenzisa Iwebhusayithi yethu, uyavumelana nokucutshungulwa kolwazi lwakho lomuntu siqu njengoba kubekwe kule Nqubomgomo Yobumfihlo.

Kule Nqubomgomo Yobumfihlo, imigomo -

 • “Ulwazi Lomuntu Siqu” , kanye “nokucubungula/ukucubungula” anezincazelo ezifanayo nalezi ezibekwe ku-POPIA.
 • “thina” , “thina” noma “yethu” ibhekisela ku-.Pearla Rosette. Elithi “ wena ” nelithi “ yakho ” libhekisela kuwo wonke umuntu osebenzisa noma osebenzisa Iwebhusayithi yethu okubuye kuthiwe uMsebenzisi.
 • Abasebenzisi ababhalisiwe” kubhekiselwa kunoma ubani obhaliswe kuWebhusayithi yethu futhi usinikeze igama lomsebenzisi eliyingqayizivele nephasiwedi kanye nolunye Ulwazi Lomuntu Siqu ukuze sithenge izimpahla kuWebhusayithi yethu.

UMA UNGAPHANSI KWEMINYAKA engu-18

Uma uneminyaka engaphansi kweyi-18, kufanele njalo uthole imvume kumzali wakho noma umnakekeli wakho ngaphambi kokuba usebenzise Iwebhusayithi yethu noma usinikeze Ulwazi Lwakho Siqu. Singase sihlole ukuthi umzali wakho noma umnakekeli wakho ukunike imvume enjalo, isibonelo ngokukucela ukuthi usinikeze imininingwane yokuxhumana yomzali wakho noma umnakekeli wakho ukuze sikwazi ukuxhumana naye. Singase futhi sihlole ukuthi imininingwane yokuxhumana osinikeze yona ilungile futhi iyimininingwane yomuntu ongumzali wakho noma umnakekeli wakho. Uma singakwazi ukuqinisekisa leyo mvume noma uma umzali noma umnakekeli eqinisekisa ukuthi awunayo imvume yakhe, ungase ungayisebenzisi Iwebhusayithi yethu.

YILUPHI ULWAZI LOMUNTU ESILUQOQAYO FUTHI SILUCUBE

I-Pearla Rosette icubungula Ulwazi Lomuntu Siqu ngendlela ezwakalayo, eyanele, efanele, engeqisi futhi eqondene nenjongo ethile. Ukuze abasebenzisi bafinyelele futhi basebenzise Iwebhusayithi yethu siqoqa futhi sicubungule ulwazi oluthile lomuntu siqu. Uma uba umsebenzisi obhalisiwe, kufanele siqoqe futhi sicubungule Ulwazi Lwakho Siqu ukuze sikunikeze amasevisi ethu.

Lapho ubhalisa ukusebenzisa Iwebhusayithi yethu, singase siqoqe Ulwazi Lomuntu Siqu olulandelayo:

 • Igama nesibongo;
 • Ikheli le-imeyili;
 • Ikheli lendawo yokuhlala;
 • Ikheli Lokubhila;
 • Ubulili;
 • Inombolo yocingo lukamakhalekhukhwini;
 • Izihlonzi eziku-inthanethi;
 • Usuku lokuzalwa; kanye/noma
 • Inombolo kamazisi.

Uma ulwazi lwakho lomuntu siqu lushintsha noma ufisa ukuchibiyela kanye/noma ukulungisa lolu lwazi lomuntu siqu ungakwenza lokhu ngokubuyekeza imininingwane yakho yomsebenzisi obhalisiwe kuphrofayela yakho ye-akhawunti.

Uyagunyaza ukuthi ulwazi olunikezile lunembile, olwamanje, luyiqiniso futhi lulungile futhi alumelisi noma luhlanekezela noma yimuphi umuntu noma inhlangano noma lusho amanga noma luhlanekezele ngokungeyikho ukuzihlanganisa kwakho nanoma ubani nanoma yini.

ULWAZI OLUVELA EKUSEBENZIseni Iwebhusayithi yethu

Lapho ufinyelela Iwebhusayithi yethu, kungakhathaliseki ukuthi ungumsebenzisi obhalisiwe we-Pearla Rosette, sicubungula olunye Ulwazi Lwakho Lomuntu Siqu. Ngokuya ngokuthi ufinyelela futhi uyisebenzise kanjani Iwebhusayithi yethu, singathola:

 • log imininingwane, ngezihlonzi eziku-inthanethi, okuhlanganisa ulwazi lokuthi uyisebenzisa kanjani, nini futhi isikhathi esingakanani Iwebhusayithi yethu nezinye izinsiza, okuqukethwe okubukayo nemibuzo yosesho oyithumelayo.
 • ulwazi mayelana nempahla oyisebenzisayo ukuze ungene noma usebenzise Iwebhusayithi yethu, okuhlanganisa uhlobo lwedivayisi oyisebenzisayo, ukuthi ufinyelela kanjani Ezinkundleni Zethu, isiphequluli sakho noma isistimu yokusebenza kanye nekheli lakho Lephrothokholi Ye-inthanethi.
 • indawo ofinyelele kuyo Iwebhusayithi yethu, okuhlanganisa isignali yesistimu yokuma komhlaba yedivayisi yakho kanye nolwazi olumayelana namanethiwekhi e-wifi aseduze nemibhoshongo yeselula. Sithola lolu lwazi uma usebenzisa amasevisi anikwe amandla indawo.
 • olunye ulwazi ngawe oluvela kwabanye abantu, njengenkundla yezokuxhumana.

KUNGANI SISEBENZA ULWAZI LAKHO LOBUQU?

Sicubungula Ulwazi Lomuntu Siqu esiluqoqayo nesilutholayo ku:

 • khomba wena;
 • qinisekisa ubuwena;
 • zenzele i-akhawunti yomsebenzisi; kanye/noma
 • ngena esivumelwaneni nawe.

Njengomsebenzisi obhalisiwe, siphinde sicubungule imininingwane yakho yomuntu siqu ukuze:

 • sigcwalise izibopho zethu zenkontileka kuwena lapho u-ode izimpahla ukuze sikwazi ukuletha lezo zimpahla futhi sicubungule izimbuyiselo.
 • sikunikeze ulwazi, imikhiqizo noma amasevisi owacela kithi.
 • ukuxhumana nawe mayelana neWebhusayithi yethu futhi sikunikeze ulwazi, imikhiqizo noma amasevisi, okuhlanganisa ukukhokhisa, ukusekelwa kwamakhasimende, ukuxazulula izikhalazo nokulawulwa kwekhwalithi.
 • sikwazise ngezinguquko kuWebhusayithi yethu, amasevisi nemikhiqizo, imigomo nemibandela, inqubomgomo yobumfihlo noma izaziso, kanye nanoma yiziphi ezinye izinguquko ezithinta Iwebhusayithi yethu, amasevisi kanye nemikhiqizo.
 • sikuthumelele ulwazi mayelana nemincintiswano, imikhiqizo noma amasevisi ongase ube nentshisekelo kuwo (ngaphandle uma uhoxile ekutholeni ulwazi olunjalo).
 • thola impendulo kuwe esiyidingayo ukuze sithuthukise imikhiqizo namasevisi ethu futhi sikhulise ibhizinisi lethu.
 • ukuthobelana nanoma yiziphi izibopho zomthetho noma zokulawula ezifana nemithetho yentela noma yezezimali.
 • enze ucwaningo kanye nezinjongo zezibalo. Ucwaningo nezibalo esizithola kule nqubo azibandakanyi Ulwazi Lomuntu Siqu futhi azikwazi ukuxhunyaniswa nawe, futhi awukwazi ukukhonjwa kulezi zibalo.

UKUGCINWA KANYE NOKUNIKEZWA KWAMAREKHODI

Sigcina ulwazi lwakho lomuntu siqu uma nje:

 • siyayidinga ukuze sikunikeze Iwebhusayithi yethu, imikhiqizo noma amasevisi.
 • kudingwa noma kuvunyelwe umthetho futhi kuhambisana nezinqubomgomo zethu zokugcina zangaphakathi.
 • kuyadingeka ukusekela isivumelwano phakathi kwakho nathi.
 • uvumile ukuthi sigcine Ulwazi lwakho lomuntu siqu luncike esicelweni sakho sokuthi siyeke ukucubungula ulwazi lwakho lomuntu siqu.

Sizogcina Ulwazi Lwakho Lomuntu Siqu isikhathi eside ngangokunokwenzeka ukuze sifeze inhloso lapho lolu lwazi lwaqoqwa khona noma lwacutshungulwa kamuva. Uma Ulwazi Lwakho Lomuntu Siqu lusetshenziselwa izinjongo ezingaphezu kweyodwa, sizolugcina kuze kube yilapho injongo yenkathi yakamuva iphelelwa yisikhathi kodwa sizoyeka ukuyisebenzisela injongo ngesikhathi esifushane uma leso sikhathi sesiphelile.

Ngokufinyelela nokusebenzisa i-Platform, uyasivumela ukuthi sigcine amarekhodi olwazi lwakho lomuntu siqu isikhathi esingaphezu kwalokho esingadingeka ukuze kuzuzwe inhloso lapho ulwazi lwaluqoqwe khona ekuqaleni noma olwasetshenzwa kamuva.

UKULANDELWA KWAMSEBENZISI KANYE AMAKHUKI

Lapho ufinyelela futhi usebenzisa Iwebhusayithi yethu singase sisebenzise amathuluzi obuchwepheshe ahlukahlukene ukuze sithuthukise ulwazi lwakho kumawebhusayithi ethu ngokusebenzisa amakhukhi kanye/noma ukulandelela kwabasebenzisi.

Amakhukhi angamafayela ombhalo amancane abekwe kudivayisi oyisebenzisayo ukuze ungene kuwebhusayithi yethu. Lawa mafayela awaqukethe Ulwazi Lomuntu Siqu kodwa asivumela ukuthi sikuhlobanise nedivayisi ethile. Amawebhusayithi amaningi asebenzisa amakhukhi futhi sisebenzisa amakhukhi uku:

 • Yenza Iwebhusayithi yethu isebenziseke kalula.
 • Yenza kube ngokwakho ukusebenzisana kwakho neWebhusayithi yethu, yenza izinsiza zethu kanye neWebhusayithi ihambisane nezintshisekelo zakho nezidingo zakho, futhi uqinisekise ukuthi zisebenza kudivayisi yakho.
 • Nikeza ngokukhangisa okuhlobene nawe, khawula inani lezikhathi obona ngazo isikhangiso esifanayo futhi ulinganise ukusebenza kwezikhangiso kuwebhusayithi yethu nakwamanye amawebhusayithi, ngokusekelwe emisebenzini yakho eku-inthanethi efana namawebhusayithi nezinhlelo zokusebenza ozisebenzisayo noma okuqukethwe okubukayo, kanye nolwazi esinalo ngawe.
 • Thumela ukuxhumana kokumaketha kokungena uma ungeyena umsebenzisi obhalisiwe.

Ngeke sisebenzise Ulwazi lwakho lomuntu siqu nganoma iyiphi enye injongo ngaphandle kwemvume yakho.

Ngokufinyelela nokusebenzisa i-Platform, uyavuma ukuthi sisebenzise amakhukhi.

PHUMA EKUKAKEKENI NGQO

Unelungelo lokusicela ukuthi singakuthinteli ngezinjongo zokumaketha okuqondile nganoma yiluphi uhlobo lokuxhumana ngogesi njengemishini yokushaya ucingo ezenzakalelayo, i-imeyili kanye/noma izaziso ze-SMS “ngokuphuma” kunoma yikuphi ukuxhumana okuqondile okungase sikuthumele kuwe. .

UBANI ABANYE OZOCUKA ULWAZI LAKHO LOBUQU

Asithengisi imininingwane yakho siqu kubantu besithathu ukuze bamakethe noma yiziphi ezinye izinjongo.

Singase sikunikeze noma senze Ulwazi Lwakho Lomuntu Siqu lutholakale ku:

 • abasebenzi bethu, izisebenzi zezinkampani ze-Meridian Group kanye/noma abahlinzeki besevisi bezinkampani zangaphandle ukuze bakwazi ukusisiza ukuthi sixhumane nawe ngeWebhusayithi yethu yokumaketha, uku-oda noma ukulethwa kwezimpahla.
 • abomthetho, izikhulu zikahulumeni, izikhungo ezithola ukukhwabanisa noma ezinye izingxenye zesithathu lapho ukudalulwa Kolwazi Lomuntu Siqu kudingekile noma kufaneleka mayelana nophenyo lokukhwabanisa, ukwephulwa kwempahla yengqondo, noma omunye umsebenzi ongekho emthethweni noma ongasichaya esibophweni esisemthethweni noma sezezimali. ukulahlekelwa, ukubika noma ukusekela uphenyo ngesenzo esisolwa ngokungekho emthethweni;
 • izinkampani zangaphandle (njengalowo ongase abe umthengi kanye nabeluleki bakhe abangochwepheshe) lapho kwenzeka noma yikuphi ukuhlelwa kabusha, ukuhlanganiswa, induduzo, ukuthengisa, ibhizinisi elihlanganyelwe, noma okunye ukuchithwa kwanoma iyiphi noma zonke izimpahla zethu;
 • abahlinzeki bethu besevisi (abangaphansi kwenkontileka nathi) abasiza ngezingxenye zebhizinisi lethu (ukuvimbela ukukhwabanisa, ukumaketha, ubudlelwano bomphakathi, izinsizakalo zobuchwepheshe njll). Kodwa-ke, izinkontileka zethu zinquma ukuthi laba bahlinzeki besevisi bangasebenzisa kuphela Ulwazi Lwakho Lomuntu Siqu mayelana nezinsizakalo abasenzela zona hhayi ukuzizuzisa bona nanoma yiziphi ezinye izinjongo, futhi kufanele baphathe lolo lwazi njengolwazi oluyimfihlo;
 • abahlinzeki bethu ukuze baxhumane nawe ngokuqondile mayelana nanoma yiziphi izimpahla ozithengile noma nganoma iyiphi enye injongo engase idinge ukubandakanyeka kwabo; kanye/noma
 • izinkampani eziku-Meridian Group ukuze zikuthumelele ukuxhumana okuqondile kokumaketha kokuphuma kanye kokuphuma kanye.

UKUTHUMELA IMINININGWANE YAKHO NGAPHANDLE KWENINGIZIMU AFRIKA

Singase sidlulisele Ulwazi Lomuntu Siqu oluthile ngaphandle kwemingcele yendawo yaseNingizimu Afrika kubahlinzeki besevisi ngezinjongo ezibekwe ngenhla (Kungani sicubungula Ulwazi Lwakho Lomuntu Siqu?), okuhlanganisa nokugcinwa kwedatha nezinjongo zokwenza ikhophi yasenqolobaneni ukuze siqinisekise ubuqotho bezinhlelo zethu.

Lapho sidlulisela Ulwazi Lwakho Lomuntu Siqu ngaphandle kwemingcele yendawo yaseNingizimu Afrika, sizoqinisekisa ukuthi lokho sikwenza ngokuvumelana nezimfuneko zokudluliselwa okusemthethweni ngaphandle kweNingizimu Afrika njengoba zibekwe ku-POPIA.

Ngokungena nokusebenzisa Iwebhusayithi yethu, uyasivumela ukuthi sidlulisele Ulwazi Lwakho Lomuntu Siqu ngaphandle kweNingizimu Afrika njengoba kubekwe ku-POPIA.

UKUVIKELA ULWAZI LAKHO LOMUNTU

Sivikela ubuqotho nokugcinwa kuyimfihlo Kolwazi Lwakho Siqu esikuphethe noma esilawulwa yithi ngokuthatha izinyathelo ezifanele, ezinengqondo zobuchwepheshe kanye nenhlangano ukuvimbela ukulahlekelwa, ukulinyazwa noma ukucekelwa phansi okungagunyaziwe Kolwazi Lomuntu Siqu; kanye nokufinyelela okungekho emthethweni noma ukucutshungulwa kolwazi lomuntu siqu.

Ukuze sisebenzise futhi sigcine izinyathelo ezinjalo, sinezinqubomgomo, izilawuli kanye nezinqubo ezihlobene, ezibuyekezwayo futhi zibuyekezwe njalo. Izinqubomgomo zethu, izilawuli kanye nezinqubo zihlanganisa isibonelo:

 • ukuphepha ngokomzimba, kwezobuchwepheshe kanye nenethiwekhi;
 • izilawuli zokufinyelela kanye nokuqapha ukufinyelela;
 • ukugcinwa okuphephile, ukucekelwa phansi kanye nokubethelwa kwamarekhodi olwazi lomuntu siqu;
 • Ukubika nokulungisa ukwephulwa kolwazi lomuntu siqu; futhi
 • ngendlela yezivumelwano ezibhaliwe, ukubekwa kwezibopho zokuphepha kanye nokugcinwa kuyimfihlo kubantu besithathu (abasekelwe ngaphakathi noma ngaphandle kwemingcele yaseNingizimu Afrika) abacubungula Ulwazi Lomuntu Siqu njengengxenye yokuhlinzeka ngemisebenzi.

Uma kwenzeka udalula Ulwazi Lwakho Lomuntu Siqu kunoma yimuphi umuntu wesithathu ngaphandle kuka-Pearla Rosette, u-Pearla Rosette ngeke abekwe icala nganoma yikuphi ukulahlekelwa noma umonakalo ovela noma owuphathe ngenxa yokudalulwa kwalolo lwazi lomuntu siqu kunoma yimuphi umuntu wesithathu. Lokhu kungenxa yokuthi asilawuli noma asilawuli ukuthi leyo nkampani yangaphandle isebenzisa kanjani Ulwazi Lomuntu Siqu. Kufanele ngaso sonke isikhathi uqinisekise ukuthi ufunda inqubomgomo yobumfihlo yanoma yimuphi umuntu wesithathu.

YAZI AMALUNGELO AKHO

Ngemva kokunikeza ubufakazi obanele bokuthi ungubani, unelungelo loku:

 • buka, lungisa kanye/noma ulungise Ulwazi lwakho lomuntu siqu esilucubungulayo. Sicela uqaphele ukuthi njengomsebenzisi obhalisiwe, ungakwenza lokhu nge-akhawunti yakho yomsebenzisi ngolwazi lomuntu siqu oluboniswe lapho.
 • cela irekhodi noma incazelo yolwazi lwakho lomuntu siqu. U-Pearla Rosette angase akhokhise imali ukuze akunikeze leli rekhodi Lolwazi Lwakho Lomuntu Siqu. Lapho izicelo zokufinyelela nokuchibiyela Ulwazi Lwakho Lomuntu Siqu ngokusobala azinasisekelo, i-Pearla Rosette eyeqisayo noma ephindaphindayo ingase ikhokhise imali yokuphatha eyengeziwe noma yenqabe isicelo.
 • cela ukuthi Ulwazi Lomuntu Siqu lulungiswe, lucekelwe phansi noma lususwe. Sicela uqaphele ukuthi ungayeka ukuba umsebenzisi obhalisiwe ngokukhansela i-akhawunti yakho. Kulokhu i-Pearla Rosette izogcina Ulwazi Lwakho Lomuntu Siqu ngaphansi kwanoma iyiphi imfuneko yomthetho kanye/noma inqubomgomo yethu yokugcina yangaphakathi.
 • sithobela izicelo zakho lapho sizitholile ngaphandle uma sinesizathu esizwakalayo sokuthi kungani singakwazi ukuthobela.
 • esibonisa lapho, uma singeke sivume ukuthi silungise noma sisuse Ulwazi Lomuntu Siqu njengoba uceliwe, ukuthi ukulungiswa noma ukususwa kwakuceliwe kodwa akwenziwa.
 • sikwazise uma kungenzeka, uma sishintsha Ulwazi Lwakho Lomuntu Siqu futhi lokhu kuba nomthelela ezinqumweni ezimayelana nawe.
 • sikwazise ngesenzo esisithathile ngenxa yesicelo sakho.
 • sikwazise ngokufinyelela okungagunyaziwe kulwazi lwakho lomuntu siqu.
 • sikunikeze ubufakazi obuzwakalayo bokuthobela kwethu izibopho zethu ngaphansi kwale nqubomgomo ngesaziso esinengqondo nesicelo.
 • Thumela isikhalazo ku-Information Regulator.

Njengomsebenzisi obhalisiwe, ungasebenzisa wonke amalungelo akho abekwe ngenhla ngokwe-POPIA ngokuzulazula uye engxenyeni yephrofayela ye-akhawunti yakho kuwebhu, lapho kuyodingeka ukuthi uqinisekise ubuwena ngokuqinisekisa nge-imeyili.

Njenganoma yimuphi omunye umsebenzisi, ungasebenzisa wonke amalungelo akho njengoba kubekwe ngenhla.

USIFAKA KANJANI ISIKHALAZO KUMLAWULI WEZINGAZI

Uma unezikhalazo mayelana nale Nqubomgomo Yobumfihlo noma ukuthobela kwethu le Nqubomgomo Yobumfihlo ungafaka isikhalazo kuMlawuli Wolwazi. Imininingwane yokuxhumana ye-Information Regulator iyatholakala kusizindalwazi sayo ku-: https://justice.gov.za/inforeg/

Le nguqulo Yenqubomgomo Yobumfihlo ingena esikhundleni sanoma yiziphi izinhlinzeko zenqubomgomo yobumfihlo ezandulele kuwebhusayithi yethu. Ngezinye izikhathi singabuyekeza le Nqubomgomo Yobumfihlo. Uma usebenzisa Iwebhusayithi yethu, inguqulo Yenqubomgomo Yobumfihlo ethunyelwe kuleli khasi iyasebenza kuwe.